Om oss

Som erfarna företagsägare inom vilt skilda branscher så skulle vi vilja bidra med en ökad kunskap till våra läsare. Vi sitter på specialkunskaper inom olika områden – byggnads, kontor, säkerhet, städning – och vi vill skapa en sida där den kunskapen förmedlas vidare. Du som läsare ska kunna besöka oss och skaffa dig en lite djupare förståelse för hur saker och ting hänger ihop och fungerar.

Vi är nyfikna också. Det vi inte kan, det tar vi reda på. Det innebär att vi hela tiden kommer att hålla grytan kokande även med andra ämnen som egentligen ligger utanför vår expertis. Det borgar för en dynamisk, spännande sida som hela tiden varierar mellan olika ämnen, områden och infallsvinklar.

Utöver detta är vi även medlemmar av familjer. Vi är pappor och mammor och vi har barn i väldigt olika åldrar. Vi vet hur roligt det kan vara att ha småbarn – men vi vet även hur jobbigt och påfrestande det kan vara mellan varven. Vi vill ge tips om allt som rör familjelivet och hur du kan bli bättre på att parera olika svårigheter i vardagen.

Kost och träning är också två ämnen som ligger oss varmt om hjärtat. Vi är långt ifrån några hälsofreaks, men däremot som vet vi att både rätt kost och rätt träning är absolut nödvändiga inslag i vår vardag. Vi vet även hur exempelvis friskvård – en utarbetad sådan – på ett företag kan skapa en bättre arbetsmiljö, färre sjukdagar och en ökad produktivitet. Vi ska ge nycklar även i dessa frågor.

Kort sagt: den här sidan kommer att handla om allt mellan himmel och jord. Vi tar oss an enklare, mer lättsamma ämnen samtidigt som vi aldrig kommer backa för lite känsligare sådana. Högt och lågt. Allvar och humor. Nu kör vi!