Kategorier
Juridik

Vad ska jag tänka på då en anhörig avlidit?

Att någon närstående avlider är tyvärr en del av livets gång och något som vi alla någon gång kommer att ställas inför. Detta är en sak som heller inte följer några regler och det vi menar med detta är att sorgen drabbar oss på olika sätt och ta olika uttryck – man ska alltså aldrig döma någon för hur dennes sorg ser ut. En del människor kan behålla en hård fasad utåt, verka känslokalla och kyliga medan de i själva verket håller på att brista inombords. Detta ställt mot andra som gråter och inte kan göra något på flera veckor, månader eller till och med år. Det gör – helt enkelt – ont att förlora någon och detta måste man respektera.

Det finns dock vissa saker om man, oberoende av smärta, som anhörig måste ordna och en av dessa är att fördela det dödsbo som den avlidne efterlämnar. Ett dödsbo är namnet på den avlidnes skulder och tillgångar och detta är en juridisk person som upphör att existera först då allting är uppdelat, då skulder är reglerade och begravningen är betalad och genomförd. Detta är en process som sköts av en boutredningsman som man antingen utser inom familjen eller att man istället anlitar en extern. Det sistnämnda alternativet brukar vara att föredra och detta just på grund av de känslor vi nämnde ovan. Man måste få ta sig tid att sörja och att hålla på att ordna med en uppdelning av ett dödsbo kan påverka och skapa en stress som man som anhörig inte behöver.

Ta dig tid att sörja

En annan sak som måste ordnas är begravningen och detta är något som betalas av det dödsbo vi nämnde. Hur man ordnar denna begravning är upp till var och en och det lättaste är om det finns önskemål att följa som den avlidne lämnat efter sig. Här kan det handla om något speciell låt, någon favoritblomma eller en särskild text på gravstenen. Detta är dock inte speciellt vanligt förekommande och därför får man som anhörig här försöka göra det bästa av situationen och skapa en minnesstund som verkligen säger något om den avlidne.

Gemensamt kan man inom familjen sätta sig ner och försöka minnas den som dött och hur man på bästa sätt kan hedra denne; vem vet, detta samtal kan leda till att man ventilerar minne och får sig både goda skratt och en chans att ventilera sina känslor. Vissa andra saker som måste ordnas handlar om nekrologer och sådant som ska skrivas i tidningen; små detaljer som kan leda till värdigare avslut. Då en person avlider så är det alltså mycket praktiskt som ska ordnas och det viktigaste som anhörig är att veta att det finns hjälp för allt detta.

Kontakta en begravningsbyrå eller en boutredningsman och se till att du själv kan ägna dig åt det viktigaste. Nämligen att sörja, att minnas och att skapa ett avslut – den tiden kommer aldrig tillbaka och se till att läka innan du kastar dig över något – i sammanhanget – oväsentligt.